33 عکس فوق‌العاده که در شرایط آب و هوایی نامساعد ثبت شده‌اند

اصولاً تغییر شرایط جوی می‌تواند مناظر فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرده و بسیاری از عکاسان را ترغیب کند تا دست به دوربین شده و برای ثبت لحظات ناب اقدام کنند. در این میان بسیاری از عکاسان آب‌وهوای مرطوب و بارانی را بیشتر پسندیده و معمولاً به دنبال فرصتی هستند تا تصاویر مربوط به این آب‌وهوا را حتی در شرایط نامساعد پوشش دهند.

در این نوشته تصاویر ثبت‌شده برخی از عکاسان از سراسر دنیا که در شرایط نامساعد جوی ثبت شده‌اند را به نمایش گذاشته‌ایم که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

rain by Barbara Florczyk on 500px.com

rain by Barbara Florczyk on 500px.com

The Accidental Tourist by Miles Morgan on 500px.com

The Accidental Tourist by Miles Morgan on 500px.com

Champagne supercell by Max Conrad on 500px.com

Champagne supercell by Max Conrad on 500px.com

Black Umbrellas by Emin Zeynalov on 500px.com

Black Umbrellas by Emin Zeynalov on 500px.com

Singing in the rain by luca eugeni on 500px.com

Singing in the rain by luca eugeni on 500px.com

Averse Magnétique by Romain Matteï on 500px.com

Averse Magnétique by Romain Matteï on 500px.com

Seedling by Ursula Abresch on 500px.com

Seedling by Ursula Abresch on 500px.com

Wet Leaves by Jessica Drossin on 500px.com

Wet Leaves by Jessica Drossin on 500px.com

Barrage by Mike Olbinski on 500px.com

Barrage by Mike Olbinski on 500px.com

Fields by Sakis Pallas on 500px.com

Fields by Sakis Pallas on 500px.com

Under The Rain by Mustafa ILHAN on 500px.com

Under The Rain by Mustafa ILHAN on 500px.com

Standing in the rain... by Sham Jolimie on 500px.com

Standing in the rain… by Sham Jolimie on 500px.com

Islands weather by Lucyna Koch on 500px.com

Islands weather by Lucyna Koch on 500px.com

Last winter rain by Ivan Gevaerd on 500px.com

Last winter rain by Ivan Gevaerd on 500px.com

waiting for sunshine by Irca Caplikas on 500px.com

waiting for sunshine by Irca Caplikas on 500px.com

Manhattan Showers by Terry Donnelly on 500px.com

Manhattan Showers by Terry Donnelly on 500px.com

rainy day by Ferdi Doussier on 500px.com

rainy day by Ferdi Doussier on 500px.com

 TEARS OF CHARLES by Mr Friks on 500px.com

TEARS OF CHARLES by Mr Friks on 500px.com

 The place that stops the clock by Alessandro Cabras on 500px.com

The place that stops the clock by Alessandro Cabras on 500px.com

Storm at Llancayo by Alan Coles on 500px.com

Storm at Llancayo by Alan Coles on 500px.com

A new rainy day is coming by Dino Marsango on 500px.com

A new rainy day is coming by Dino Marsango on 500px.com

 The Modern Force by Toby Harriman on 500px.com

The Modern Force by Toby Harriman on 500px.com

 Porthleven Storm by Lloyd W.A. Cosway [DEVONshots.com] on 500px.com

Porthleven Storm by Lloyd W.A. Cosway [DEVONshots.com] on 500px.com

 Hard Times 2 by Veselin Malinov on 500px.com

Hard Times 2 by Veselin Malinov on 500px.com

 the storm by Reto Imhof on 500px.com

the storm by Reto Imhof on 500px.com

 After Heavy Rain by Slim Letaief on 500px.com

After Heavy Rain by Slim Letaief on 500px.com

 b&w by Vladimir Gordeev on 500px.com

b&w by Vladimir Gordeev on 500px.com

 ra....!....n..!.ng . .day ..!... by bug eye :) on 500px.com

ra….!….n..!.ng . .day ..!… by bug eye 🙂 on 500px.com

 In the rain by Luu TrongDat on 500px.com

In the rain by Luu TrongDat on 500px.com

Rain by Kim Pennington on 500px.com

Rain by Kim Pennington on 500px.com

 Viktorija by Igor Glavaš on 500px.com

Viktorija by Igor Glavaš on 500px.com

 1001 Nights :) by Ana Tramont on 500px.com

1001 Nights 🙂 by Ana Tramont on 500px.com

 The wet wooden path by Hanson Mao(毛延延) on 500px.com

The wet wooden path by Hanson Mao(毛延延) on 500px.com

 

لينک کوتاه: http://tech-news.ir/?p=27711

ديدگاه کاربران

حرید هاست لینوکس - خرید دامنه ارزان