Shock Survey اظهار میکند بازی های ویدئویی برای بچه ها خوب هستند!

دانشمندان امروزبا یک چرخش 180 درجه ای، نظریه جدیدی ارائه کرده اند. گروهی از محققان نشان می دهند که گذراندن مدت کوتاهی با بازی های ویدئویی از هر روز، خوشحالی به ارمغان می آورد و کودکان بیشتر و بهتر با زندگی سازگار می شوند و نه اینکه قاتلان بی احساسی شوند که رسانه های امروزی مردم را از آن می ترسانند.

البته این یافته ها با رعایت شرایط خاصی همراه هستند. هر روز یک ساعت فعالیت پشت مانیتور کامپیوتر، اثر مثبتی برای درک حس خوشحالی در گروهی از کودکان دارد. ولی اگر این مدت به بیش از سه یا چهار ساعت افزایش یابد، نتیجه برعکس شده و ناراحتی و افسسردگی حاصل می شود.

دکتر روانشناس Andrew Przybylski معتقد است بازی کردن به رشد عاطفی کودکان کمک می کند. به گونه ای که امکان دسترسی به یک زبان و مهارت مشترک را برای آن ها فراهم می کند و والدین با محدود کردن زمان بازی کودک، باعث محدود کردن توانایی او در ارتباط با دوستانش می شوند.

لینک کوتاه | منبع: gizmodo

مطالب مرتبط

ديدگاه کاربران

حرید هاست لینوکس - خرید دامنه ارزان