وزیر ارتباطات الکامپ تهران را افتتاح نکرد!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه تله کام 2014 دوحه قطر شرکت کرد. این در حالی است که هم اکنون نمایشگاه الکامپ تهران در حال برگزاری است و وزیر ارتباطات از این نمایشگاه بازدید نکرد. […]

ادامه مطلب