شکایت صاحبان آیفون 6 از ناتراز شدن دوربین سلفی تلفن هوشمندشان

کاربران آیفون 6 اکنون با چالش جدید دست و پنجه نرم می کنند. دوربین سلفی این دستگاه از مکان اصلی خود تکان می خورد و نا تراز می شود. در نتیجه یک قسمت خاکستری رنگ […]

ادامه مطلب