توئیتر به برخی از کاربران خود ایمیل فرستاد؛ احتمالا دولت شما را هک کند

این روزها شنیدن خبر اینکه دولت‌های مختلف بخواهند فعالیت برخی از مردم را تحت نظر گرفته و کارهای آنها را بررسی نمایند، نمی‌تواند چندان عجیب باشد. البته این کار شاید از هیچ جهتی درست نباشد، […]

ادامه مطلب