استخدام مترجم زبان انگلیسی

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال کنید.

نام و نام خانوادگی :

محل سکونت

کدملی :

سن :

وضعیت تاهل : مجردمتاهلسایر

دین : اسلاممسیحیکلیمیسایرین

تحصیلات : لیسانسفوق لیسانسفوق دیپلمدیپلمسایر

میزان مهارت مترجمی : حرفه اینیمه حرفه ایمبتدی

لینک نمونه کاری ها (در صورت سابقه کاری)

میزان دستمزد پیشنهادی

روزانه چند ساعت میتوانید کار کنید؟

سوال امنیتی زیر را پاسخ دهید *


- - - - - - - - - - - - - - - -
توجه : در صورت خطا و یا عدم ثبت فرم، درخواست شغلی خود را به ایمیل job@tech-news.ir ارسال نمایید.